Cenník

Rozpis sumy za vypálený destilát: EUR SKK
Spotrebná daň - colný úrad 2,70 81,34
Poplatok za pálenie 3,10 93,39
Suma za 1 liter 50% destilátu 4,25 128,04
Suma za 1 liter 51% destilátu 4,33 130,45
Suma za 1 liter 52% destilátu 4,42 133,16
Suma za 1 liter 53% destilátu 4,50 135,57
Suma za 1 liter 54% destilátu 4,59 138,28
Suma za 1 liter 55% destilátu 4,67 140,69
Suma za 1 liter 56% destilátu 4,76 143,40
Suma za 1 liter 57% destilátu 4,84  145,81
Suma za 1 liter 58% destilátu 4,93 148,52
Suma za 1 liter 59% destilátu 5,01  150,93
Suma za 1 liter 60% destilátu 5,10 153,64
Suma za 1 liter 61% destilátu 5,19  156,35
Suma za 1 liter 62% destilátu 5,27  158,76
Suma za 1 liter 63% destilátu 5,36  161,48
Suma za 1 liter 64% destilátu 5,44 163,98
Suma za 1 liter 65% destilátu 5,53 166,60